d'habitat v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za d'habitat v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

habitat [abita] SAMOST m

Prevodi za d'habitat v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

d'habitat v slovarju PONS

Prevodi za d'habitat v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

habitat [abita] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za d'habitat v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

d'habitat Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to live in a flat/a house Brit
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文