d'hommes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za d'hommes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

homme [ɔm] SAMOST m

homme de barre NAUT
homme des bois ANTHROP
homme des bois ZOOL dated
homme fort POL
homme au foyer SOZIOL
homme de journée SOZIOL
homme de presse PRESSE
homme de qualité dated
homme de troupe MILIT

glej tudi Dieu

Dieu [djø] SAMOST m REL

bon Dieu! slang
nom de Dieu! slang

sous-homme <pl sous-hommes> [suzɔm] SAMOST m

homme-sandwich <pl hommes-sandwichs> [ɔmsɑ̃dwitʃ] SAMOST m

homme-grenouille <pl hommes-grenouilles> [ɔmɡʀənuj] SAMOST m

homme-orchestre <pl hommes-orchestres> [ɔmɔʀkɛstʀ] SAMOST m lit, fig

Prevodi za d'hommes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

d'hommes v slovarju PONS

Prevodi za d'hommes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

homme [ɔm] SAMOST m

homme-sandwich <hommes-sandwichs> [ɔmsɑ̃dwitʃ] SAMOST m

homme-grenouille <hommes-grenouilles> [ɔmgʀənuj] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za d'hommes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

d'hommes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

d'hommes iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za d'hommes v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文