d'identité v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za d'identité v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi relevé

I.relevé (relevée) [ʀəlve, ʀləve] GLAG pp

relevé → relever

II.relevé (relevée) [ʀəlve, ʀləve] PRID

III.relevé SAMOST m

IV.relevé (relevée) [ʀəlve, ʀləve]

Individual translation pairs

Prevodi za d'identité v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

d'identité v slovarju PONS

Prevodi za d'identité v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za d'identité v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

d'identité Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

d'identité iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文