d'immeuble v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za d'immeuble v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.immeuble [imœbl] PRID

II.immeuble [imœbl] SAMOST m

III.immeuble [imœbl]

Individual translation pairs

Prevodi za d'immeuble v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

d'immeuble v slovarju PONS

Prevodi za d'immeuble v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za d'immeuble v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

d'immeuble Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

d'immeuble iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za d'immeuble v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文