d'offres v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za d'offres v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

offre [ɔfʀ] SAMOST ž

II.s'offrir GLAG povr

contre-offre <pl contre-offres>, controffre <pl controffres> [kɔ̃tʀɔfʀ] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za d'offres v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

d'offres v slovarju PONS

Prevodi za d'offres v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

offre [ɔfʀ] SAMOST ž

Prevodi za d'offres v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

d'offres Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

d'offres iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文