d'urgence v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za d'urgence v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

urgence [yʀʒɑ̃s] SAMOST ž

1. urgence (caractère):

Prevodi za d'urgence v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

d'urgence v slovarju PONS

Prevodi za d'urgence v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za d'urgence v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

d'urgence Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

d'urgence iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

d'urgence iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文