déçu v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za déçu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi décevoir

Prevodi za déçu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

déçu v slovarju PONS

Prevodi za déçu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za déçu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

déçu Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文