débat v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za débat v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.débat [deba] SAMOST m

II.débats SAMOST mpl

III.(-)débat COMP

conférence-débat <pl conférences-débats> [kɔ̃feʀɑ̃sdeba] SAMOST ž

II.débattre de ou débattre sur GLAG preh.

III.se débattre GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za débat v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

débat v slovarju PONS

Prevodi za débat v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

débat [deba] SAMOST m

II.débattre [debatʀ] irr GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za débat v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

débat Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文