découverte v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za découverte v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.découvert (découverte) [dekuvɛʀ] GLAG pp

découvert → découvrir

II.découvert (découverte) [dekuvɛʀ] PRID

III.découvert SAMOST m

IV.à découvert PRIS

V.découverte SAMOST ž

glej tudi découvrir

II.se découvrir GLAG povr

II.se découvrir GLAG povr

glej tudi pot, avril

pot [po] SAMOST m

1. pot (récipient, contenu):

pot de colle lit
pot de colle fig, inf
pot à eau
water jug Brit
pot à eau
milk jug Brit
pot au noir NAUT
pot au noir fig
pot à tabac lit
pot à tabac fig, inf

avril [avʀil] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za découverte v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

découverte v slovarju PONS

Prevodi za découverte v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

découverte [dekuvɛʀt] SAMOST ž

découvert(e) [dekuvɛʀ, ɛʀt] PRID

découvert [dekuvɛʀ] SAMOST m

Prevodi za découverte v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

découverte Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文