défendre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za défendre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se défendre GLAG povr

glej tudi orphelin

Individual translation pairs

Prevodi za défendre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

défendre v slovarju PONS

Prevodi za défendre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.défendre2 [defɑ̃dʀ] GLAG preh. (interdire)

Individual translation pairs

Prevodi za défendre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

défendre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文