défense v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za défense v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

défense [defɑ̃s] SAMOST ž

glej tudi La Défense, légitime

I.légitime [leʒitim] PRID

II.légitime [leʒitim] SAMOST ž slang

III.légitime [leʒitim]

défense-recours [defɑ̃sʀəkuʀ] SAMOST ž

Prevodi za défense v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

défense v slovarju PONS

Prevodi za défense v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

défense1 [defɑ̃s] SAMOST ž

défense2 [defɑ̃s] SAMOST ž (interdiction)

défense3 [defɑ̃s] SAMOST ž ZOOL

Défense [defɑ̃s] SAMOST ž POL

Prevodi za défense v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

défense Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to act in self-defence [or -defense Am ]

défense iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文