délai v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za délai v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

délai [delɛ] SAMOST m

1. délai:

délai-congé <pl délais-congés> [delɛkɔ̃ʒe] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za délai v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

délai v slovarju PONS

Prevodi za délai v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

délai [delɛ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za délai v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

délai Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文