délaissés v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za délaissés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi délaisser

Prevodi za délaissés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

délaissés v slovarju PONS

Prevodi za délaissés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za délaissés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

délaissés Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文