délivrer v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za délivrer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se délivrer GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za délivrer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

délivrer v slovarju PONS

Prevodi za délivrer v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za délivrer v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

délivrer Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文