Prevodi za dépêche-toi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.hurry up GLAG [Brit ˈhʌri -, Am ˈhəri -] (hurry [sb] up, hurry up [sb])

I.finish with GLAG [Brit ˈfɪnɪʃ -, Am ˈfɪnɪʃ -] (finish with [sth])

II.finish with GLAG [Brit ˈfɪnɪʃ -, Am ˈfɪnɪʃ -] (finish with [sb])

already [Brit ɔːlˈrɛdi, Am ˌɔlˈrɛdi] PRIS

Prevodi za dépêche-toi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se dépêcher GLAG povr

I.tiède [tjɛd] PRID

II.tiède [tjɛd] SAMOST mf péj

III.tiède [tjɛd] PRIS

glej tudi salade

salade [salad] SAMOST ž

I.et demi,et demie PRID

II.demi (demie) [d(ə)mi] SAMOST m (ž)

glej tudi malin

I.malin (maligne) [malɛ̃, maliɲ] PRID

II.malin (maligne) [malɛ̃, maliɲ] SAMOST m (ž)

III.malin (maligne) [malɛ̃, maliɲ]

II.s'amuser GLAG povr

III.amuser [amyze]

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文