détail v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za détail v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

détail [detaj] SAMOST m

2. détail (analyse précise):

Prevodi za détail v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

détail v slovarju PONS

Prevodi za détail v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za détail v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

détail Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文