dame v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dame v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.dame [dam] SAMOST ž

II.dame [dam] MEDMET inf, dated

III.dames SAMOST fpl

IV.dame [dam]

dame-jeanne <pl dames-jeannes> [damʒɑn] SAMOST ž

dame-d'onze-heures <pl dames-d'onze-heures> [damdɔ̃zœʀ] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za dame v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dame v slovarju PONS

Prevodi za dame v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.dame [dam] SAMOST ž

II.dame [dam] MEDMET inf

Notre-Dame [nɔtʀədam] SAMOST ž inv

Individual translation pairs

Prevodi za dame v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dame Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文