dames v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dames v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.dame [dam] SAMOST ž

II.dame [dam] MEDMET inf, dated

III.dames SAMOST fpl

IV.dame [dam]

dame-jeanne <pl dames-jeannes> [damʒɑn] SAMOST ž

dame-d'onze-heures <pl dames-d'onze-heures> [damdɔ̃zœʀ] SAMOST ž

Prevodi za dames v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dames v slovarju PONS

Prevodi za dames v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.dame [dam] SAMOST ž

II.dame [dam] MEDMET inf

Notre-Dame [nɔtʀədam] SAMOST ž inv

Prevodi za dames v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dames Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文