degrés v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za degrés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

degré [dəɡʀe] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za degrés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
degree GEOG, MAT
degree METEO, PHYS
degree MAT, MUS

degrés v slovarju PONS

Prevodi za degrés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

degré [dəgʀe] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za degrés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

degrés Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

degrés iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文