demandais v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za demandais v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. demander (solliciter):

II.se demander GLAG povr

glej tudi reste

I.reste [ʀɛst] SAMOST m

1. reste (ce qui subsiste):

le reste MAT

II.restes SAMOST mpl

III.reste [ʀɛst]

Individual translation pairs

Prevodi za demandais v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

demandais v slovarju PONS

Prevodi za demandais v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.demander [d(ə)mɑ̃de] GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za demandais v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

demandais Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文