demandes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za demandes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

1. demander (solliciter):

II.se demander GLAG povr

glej tudi reste

I.reste [ʀɛst] SAMOST m

1. reste (ce qui subsiste):

le reste MAT

II.restes SAMOST mpl

III.reste [ʀɛst]

demande [dəmɑ̃d] SAMOST ž

glej tudi demander

1. demander (solliciter):

II.se demander GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za demandes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
demande ž (for de, to à)

demandes v slovarju PONS

Prevodi za demandes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.demander [d(ə)mɑ̃de] GLAG nepreh.

demandé(e) [d(ə)mɑ̃de] PRID

demande [d(ə)mɑ̃d] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za demandes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

demandes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

demandes iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文