demi-sec v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za demi-sec v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za demi-sec v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

champagne [ʃɑ̃paɲ] SAMOST m (vin)

vin [vɛ̃] SAMOST m

1. vin (de raisin):

demi-sec v slovarju PONS

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文