dent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

dent [dɑ̃] SAMOST ž

1. dent:

dent ANAT, ZOOL
montrer les dents lit, fig

dent-de-lion <pl dents-de-lion> [dɑ̃dəljɔ̃] SAMOST ž

protège-dents, protège-dent <pl protège-dents> [pʀɔtɛʒdɑ̃] SAMOST m SPORT

cure-dents, cure-dent <pl cure-dents> [kyʀdɑ̃] SAMOST m

Prevodi za dent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dent v slovarju PONS

Prevodi za dent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

dent [dɑ̃] SAMOST ž

cure-dent <cure-dents> [kyʀdɑ̃] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za dent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文