dent: v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dent: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

dent [dɑ̃] SAMOST ž

1. dent:

dent ANAT, ZOOL
montrer les dents lit, fig

dent-de-lion <pl dents-de-lion> [dɑ̃dəljɔ̃] SAMOST ž

protège-dents, protège-dent <pl protège-dents> [pʀɔtɛʒdɑ̃] SAMOST m SPORT

cure-dents, cure-dent <pl cure-dents> [kyʀdɑ̃] SAMOST m

Prevodi za dent: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dent: v slovarju PONS

Prevodi za dent: v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

dent [dɑ̃] SAMOST ž

cure-dent <cure-dents> [kyʀdɑ̃] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za dent: v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dent: Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文