dents v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dents v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

protège-dents, protège-dent <pl protège-dents> [pʀɔtɛʒdɑ̃] SAMOST m SPORT

cure-dents, cure-dent <pl cure-dents> [kyʀdɑ̃] SAMOST m

dent [dɑ̃] SAMOST ž

1. dent:

dent ANAT, ZOOL
montrer les dents lit, fig

dent-de-lion <pl dents-de-lion> [dɑ̃dəljɔ̃] SAMOST ž

Prevodi za dents v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dents v slovarju PONS

Prevodi za dents v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

dent [dɑ̃] SAMOST ž

cure-dent <cure-dents> [kyʀdɑ̃] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za dents v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dents Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文