derrières v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za derrières v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.derrière1 [dɛʀjɛʀ] PREDLOG

II.derrière1 [dɛʀjɛʀ] PRIS (à l'arrière)

III.derrière1 [dɛʀjɛʀ]

derrière2 [dɛʀjɛʀ] SAMOST m

par-derrière [paʀdɛʀjɛʀ] PRIS

Prevodi za derrières v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

derrières v slovarju PONS

Prevodi za derrières v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.derrière [dɛʀjɛʀ] PREDLOG

II.derrière [dɛʀjɛʀ] PRIS

III.derrière [dɛʀjɛʀ] SAMOST m

par-derrière [paʀdɛʀjɛʀ] PRIS

Individual translation pairs

Prevodi za derrières v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

derrières Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文