descendant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za descendant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.descendant (descendante) [desɑ̃dɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.descendant (descendante) [desɑ̃dɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m (ž)

1. descendre (transporter):

to take [sb/sth] down (à to)

II.descendre [dɛsɑ̃dʀ] GLAG nepreh. + v être

1. descendre:

to go down (à to)

Prevodi za descendant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

descendant v slovarju PONS

Prevodi za descendant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.descendant(e) [desɑ̃dɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.descendant(e) [desɑ̃dɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m(ž)

I.descendre [desɑ̃dʀ] GLAG nepreh. +être

II.descendre [desɑ̃dʀ] GLAG preh. +avoir

2. descendre (se déplacer en véhicule: vu d'en haut/d'en bas):

Prevodi za descendant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

descendant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文