dessous v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dessous v slovarju francoščina»angleščina

I.dessous [dəsu] PRIS

II.dessous [dəsu] SAMOST m

III.dessous SAMOST mpl

IV.dessous [dəsu] PREDLOG prov

V.en dessous PRID (inférieur)

VI.en dessous PRIS

VII.par en dessous PRIS

VIII.en dessous de PREDLOG

IX.de dessous PREDLOG (d'un endroit)

X.dessous [dəsu]

ci-dessous [sidəsu] PRIS

I.au-dessous [odəsu] PRIS

II.au-dessous de PREDLOG

2. au-dessous (inférieur à):

là-dessous [lad(ə)su] PRIS De même que se traduit soit par here soit par there, là-dessous au sens littéral, se traduit par under here ou under there suivant que l'objet dont on parle se trouve près ou non du locuteur.

I.par-dessous [paʀdəsu] PRIS (par en dessous)

II.par-dessous [paʀdəsu] PREDLOG (sous quelque chose)

dessous-de-bouteille <pl dessous-de-bouteille> [d(ə)sudbutɛj] SAMOST m

dessous-de-table <pl dessous-de-table> [d(ə)sudtabl] SAMOST m

dessous-de-bras <pl dessous-de-bras> [d(ə)sudbʀɑ] SAMOST m

dessous-de-plat <pl dessous-de-plat> [d(ə)sudpla] SAMOST m

dessous-de-verre <pl dessous-de-verre> [d(ə)sudvɛʀ] SAMOST m

dessous v slovarju PONS

Prevodi za dessous v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.dessous [d(ə)su] PRIS

II.dessous [d(ə)su] PREDLOG

III.dessous [d(ə)su] SAMOST m

I.au-dessous [od(ə)su] PRIS

II.au-dessous [od(ə)su] PREDLOG

ci-dessous [sid(ə)su] PRIS

par-dessous [paʀdəsu] PREDLOG PRIS

là-dessous [lad(ə)su] PRIS

dessous-de-plat [d(ə)sud(ə)pla] SAMOST m inv

dessous-de-bouteille [d(ə)sud(ə)butɛj] SAMOST m inv

dessous-de-table [d(ə)sud(ə)tabl] SAMOST m inv

Prevodi za dessous v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dessous Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文