destinations v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za destinations v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.destination [dɛstinasjɔ̃] SAMOST ž

II.à destination de PREDLOG

Individual translation pairs

Prevodi za destinations v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

destinations v slovarju PONS

destinations Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文