disparues v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za disparues v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.disparu (disparue) [dispaʀy] GLAG pp

disparu → disparaître

II.disparu (disparue) [dispaʀy] PRID

III.disparu (disparue) [dispaʀy] SAMOST m (ž)

glej tudi disparaître

disparaître, disparaitre [dispaʀɛtʀ] GLAG nepreh.

3. disparaître (être supprimé):

disparaître, disparaitre [dispaʀɛtʀ] GLAG nepreh.

3. disparaître (être supprimé):

Prevodi za disparues v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

disparues v slovarju PONS

Prevodi za disparues v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi disparaître

disparaître [dispaʀɛtʀ] GLAG nepreh. irr +avoir

Prevodi za disparues v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

disparues Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文