divers’ v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za divers’ v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.divers (diverse) [divɛʀ, ɛʀs] PRID

1. divers:

II.divers (diverse) [divɛʀ, ɛʀs] SAMOST mpl (ž) (rubrique)

III.divers (diverse) [divɛʀ, ɛʀs]

Prevodi za divers’ v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

divers’ v slovarju PONS

Prevodi za divers’ v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za divers’ v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

divers’ Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

fait divers PRESSE
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文