domaine v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za domaine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.domaine [dɔmɛn] SAMOST m

II.Domaines SAMOST mpl

III.domaine [dɔmɛn]

Individual translation pairs

Prevodi za domaine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

domaine v slovarju PONS

Prevodi za domaine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za domaine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

domaine Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

domaine iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

domaine iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文