domestique v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za domestique v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.domestique [dɔmɛstik] PRID

II.domestique [dɔmɛstik] SAMOST mf

Prevodi za domestique v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

domestique v slovarju PONS

Prevodi za domestique v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za domestique v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

domestique Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文