double v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za double v slovarju francoščina»angleščina

I.double [dubl] PRID

II.double [dubl] PRIS

III.double [dubl] SAMOST m

glej tudi doubler

III.se doubler GLAG povr

III.se doubler GLAG povr

gras-double [ɡʀɑdubl] SAMOST m

double-fenêtre <pl doubles-fenêtres> [dubləfənɛtʀ] SAMOST ž

double peine [dubləpɛn] SAMOST ž

double-cliquer [dubləklike] GLAG nepreh. INFOR

double-crème <pl doubles-crèmes> [dubləkʀɛm] SAMOST m

double-blanc <pl doubles-blancs> [dubləblɑ̃] SAMOST m (aux dominos)

double-actif (double-active) <pl doubles-actifs> [dublaktif, iv] PRID SAMOST m (ž)

double v slovarju PONS

Prevodi za double v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.double [dubl] PRID

II.double [dubl] PRIS

III.double [dubl] SAMOST m

doublé(e) [duble] PRID

double-cliquer [dublklike] GLAG nepreh. INFOR

II.doubler [duble] GLAG nepreh. (être multiplié par deux)

Prevodi za double v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

double Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

double iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

double iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文