douzaine v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za douzaine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

douzaine [duzɛn] SAMOST ž

glej tudi cinquantaine

cinquantaine [sɛ̃kɑ̃tɛn] SAMOST ž

Individual translation pairs
fig il y en a treize à la douzaine

Prevodi za douzaine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

douzaine v slovarju PONS

Prevodi za douzaine v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za douzaine v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

douzaine Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文