drôles v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za drôles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.drôle [dʀol] PRID

1. drôle (bizarre):

II.drôle [dʀol] SAMOST m dated

III.drôle [dʀol]

IV.drôle [dʀol]

Individual translation pairs
un drôle de paroissien inf, dated
un drôle de paroissien inf, dated
a queer fish inf

Prevodi za drôles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

drôles v slovarju PONS

Prevodi za drôles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za drôles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

drôles Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文