droit v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za droit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.droit (droite) [dʀwɑ, ɑt] PRID

1. droit:

II.droit (droite) [dʀwɑ, ɑt] PRIS

droit aller, rouler:

III.droit SAMOST m

1. droit (prérogative):

IV.droite SAMOST ž

1. droit (opposé à gauche):

V.droit (droite) [dʀwɑ, ɑt]

VI.droit (droite) [dʀwɑ, ɑt]

passe-droit <pl passe-droits> [pasdʀwɑ] SAMOST m

non-droit [nɔ̃dʀwa] SAMOST m

ayant droit <pl ayants droit> [ɛjɑ̃dʀwa] SAMOST m

droit-de-l'hommiste [dʀwɑdlɔmist] SAMOST m,ž péj

Prevodi za droit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

droit v slovarju PONS

Prevodi za droit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.droit [dʀwa] PRIS

II.droit [dʀwa] SAMOST m

droit(e) [dʀwa, dʀwat] PRID

passe-droit <passe-droits> [pɑsdʀwa] SAMOST m

Prevodi za droit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

droit Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

droit iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文