dunes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dunes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

dune [dyn] SAMOST ž

I.traite [tʀɛt] SAMOST ž

II.d'une traite PRIS

III.traite [tʀɛt]

Individual translation pairs

Prevodi za dunes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dunes v slovarju PONS

dunes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文