durs v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za durs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.dur (dure) [dyʀ] PRID

12. dur:

dur, dur! inf

II.dur (dure) [dyʀ] SAMOST m (ž)

III.dur (dure) [dyʀ] PRIS

IV.dur SAMOST m

V.à la dure PRIS

VI.dures SAMOST fpl

VII.dur (dure) [dyʀ]

VIII.dur (dure) [dyʀ]

glej tudi noyau, fer, détente, dent

noyau <pl noyaux> [nwajo] SAMOST m

I.fer [fɛʀ] SAMOST m

II.fers SAMOST mpl dated

III.fer [fɛʀ]

fer de lance lit, fig

IV.fer [fɛʀ]

détente [detɑ̃t] SAMOST ž

dent [dɑ̃] SAMOST ž

1. dent:

dent ANAT, ZOOL
montrer les dents lit, fig

Prevodi za durs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

durs v slovarju PONS

Prevodi za durs v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.dur(e) [dyʀ] PRID

II.dur(e) [dyʀ] PRIS

III.dur(e) [dyʀ] SAMOST m(ž)

Prevodi za durs v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

durs Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文