effets v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za effets v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.effet [efɛ] SAMOST m

1. effet (conséquence):

2. effet (impression):

II.en effet PRIS

III.effets SAMOST mpl

IV.effet [efɛ]

glej tudi bœuf

bœuf [bœf, plbø] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za effets v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

effets v slovarju PONS

Prevodi za effets v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

effet [efɛ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za effets v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

effets Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

effets iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文