employés v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za employés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

employé (employée) [ɑ̃plwaje] SAMOST m (ž)

II.s'employer GLAG povr

sous-employer [suzɑ̃plwaje] GLAG preh.

Prevodi za employés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

employés v slovarju PONS

Prevodi za employés v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

employé(e) [ɑ̃plwaje] SAMOST m(ž)

Individual translation pairs

Prevodi za employés v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

employés Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

employés iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文