enceinte v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za enceinte v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.enceinte [ɑ̃sɛ̃t] PRID ž

II.enceinte [ɑ̃sɛ̃t] SAMOST ž

III.enceinte [ɑ̃sɛ̃t]

enceindre [ɑ̃sɛ̃dʀ] GLAG preh.

Prevodi za enceinte v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

enceinte v slovarju PONS

Prevodi za enceinte v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za enceinte v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

enceinte Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文