endroit v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za endroit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.endroit [ɑ̃dʀwɑ] SAMOST m

II.à l'endroit de PREDLOG

Individual translation pairs
grotty Brit

Prevodi za endroit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

endroit v slovarju PONS

Prevodi za endroit v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

endroit1 [ɑ̃dʀwa] SAMOST m

endroit2 [ɑ̃dʀwa] SAMOST m (opp: envers, tapis)

Individual translation pairs

Prevodi za endroit v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

endroit Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to show sb over a place Aus, Brit
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文