engagement v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za engagement v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

engagement [ɑ̃ɡaʒmɑ̃] SAMOST m

non-engagement [nɔnɑ̃ɡaʒmɑ̃] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za engagement v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

engagement v slovarju PONS

Prevodi za engagement v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

engagement [ɑ̃gaʒmɑ̃] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za engagement v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

engagement Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

engagement iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文