ennemi v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ennemi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ennemi (ennemie) [ɛnmi] PRID

II.ennemi (ennemie) [ɛnmi] SAMOST m (ž)

III.ennemi (ennemie) [ɛnmi]

Individual translation pairs

Prevodi za ennemi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
ennemi/-e m/ž also fig
ennemi/-e m/ž juré/-e
enemy fig
ennemi/-e m/ž
the enemy + v sg ou pl

ennemi v slovarju PONS

Prevodi za ennemi v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za ennemi v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ennemi Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文