ennemie v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ennemie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ennemi (ennemie) [ɛnmi] PRID

II.ennemi (ennemie) [ɛnmi] SAMOST m (ž)

III.ennemi (ennemie) [ɛnmi]

Individual translation pairs

Prevodi za ennemie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

ennemie v slovarju PONS

Prevodi za ennemie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ennemi(e) [en(ə)mi] PRID

II.ennemi(e) [en(ə)mi] SAMOST m(ž)

Individual translation pairs

Prevodi za ennemie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ennemie Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文