entendu v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za entendu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.entendu (entendue) [ɑ̃tɑ̃dy] GLAG pp

entendu → entendre

II.entendu (entendue) [ɑ̃tɑ̃dy] PRID (décidé)

III.entendu (entendue) [ɑ̃tɑ̃dy] PRID (de connivence)

IV.bien entendu PRIS

glej tudi entendre

1. entendre (percevoir par l'ouïe):

II.s'entendre GLAG povr

1. entendre (percevoir par l'ouïe):

II.s'entendre GLAG povr

glej tudi mouche, larron, chat2, chat1

mouche [muʃ] SAMOST ž

larron [laʀɔ̃] SAMOST m

chat2 [tʃat] SAMOST m

chat1 [ʃa] SAMOST m

sous-entendre [suzɑ̃tɑ̃dʀ] GLAG preh.

Prevodi za entendu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

entendu v slovarju PONS

Prevodi za entendu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi entendre

I.entendre [ɑ̃tɑ̃dʀ] GLAG nepreh.

sous-entendu(e) <sous-entendus> [suzɑ̃tɑ̃dy] SAMOST m(ž)

I.entendre [ɑ̃tɑ̃dʀ] GLAG nepreh.

sous-entendre [suzɑ̃tɑ̃dʀ] GLAG preh. (dire implicitement)

Prevodi za entendu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

entendu Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文