entier v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za entier v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ent|ier (entière) [ɑ̃tje, ɛʀ] PRID

1. entier (dans sa totalité):

II.ent|ier SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za entier v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

entier v slovarju PONS

Prevodi za entier v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

entier [ɑ̃tje] SAMOST m

entier (-ière) [ɑ̃tje, -jɛʀ] PRID

Prevodi za entier v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

entier Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文