entraînant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za entraînant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

entraînant (entraînante), entrainant (entrainante) [ɑ̃tʀɛnɑ̃, ɑ̃t] PRID

I.entraîner, entrainer [ɑ̃tʀene] GLAG preh.

II.s'entraîner GLAG povr

Prevodi za entraînant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

entraînant v slovarju PONS

Prevodi za entraînant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

entraînant(e) [ɑ̃tʀɛnɑ̃, ɑ̃t] PRID

Prevodi za entraînant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

entraînant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文