entraîner v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za entraîner v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.entraîner, entrainer [ɑ̃tʀene] GLAG preh.

II.s'entraîner GLAG povr

Prevodi za entraîner v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

entraîner v slovarju PONS

Prevodi za entraîner v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za entraîner v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

entraîner Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文